SOY CLIENTE


Reclutamiento

Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok.

Lorem Ipsum har tålt tidens tann usedvanlig godt, og har i tillegg til bestå gjennom fem århundrer også tålt spranget over til elektronisk typografi uten vesentlige endringer. Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideom brek kings programmet.

Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for boktrykker stokket en mengde dummytekst.